Úradné (súdne) preklady francúzsky jazyk   Trnava

Bežné preklady 

Som profesionálnou prekladateľkou z/do francúzskeho jazyka, mám 18 ročné skúsenosti s prekladmi a tlmočeniami. Vyhotovím pre vás bežné preklady, ktoré nie sú zviazané s originálom a prekladateľskou doložkou, nie sú opatrené odtlačkom pečiatky úradného prekladateľa. Špecializujem sa na preklad textov z oblasti obchodného a trestného práva, automobilového priemyslu, ľudských zdrojov, kultúry, strojárenstva a ekonomiky.

Úradné (súdne) preklady

Som tiež úradnou (súdnou) prekladateľkou zapísanou v zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov MS SR.  

Úradné (súdne) preklady, sú preklady úradných dokumentov, napr. rodný list, oznámenie o narodení, sobášny, úmrtný list, diplomov, čestných vyhlásení, potvrdení o návšteve školy, osvedčenie o evidencii vozidla, faktúra, kúpna zmluva, lekárska správa, rozsudok o rozvode, žaloba, odvolanie, živnostenský list, daňové priznanie, spoločenská zmluva, kúpna zmluva, potvrdenie od banky, poisťovne a iné. Úradné preklady sa zapisujú v denníku prekladateľa a odmena za takýto prekladateľský úkon sa stanovuje Vyhláškou o odmenách znalcov, prekladateľov a tlmočníkov 491/2004 Z.z. a 228/2018 Z.z. 

Úradný preklad sa zhoduje s originálom, originál, preklad a prekladateľská doložka sú pevne zviazané trikolórou a opatrené odtlačkom pečiatky a podpisom prekladateľa. 

Úradný preklad môže vyhotovovať len prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Ja som v ňom zapísaná pod číslom 971391.

Súdne preklady vyhotovujem pre svojich klientov z regiónov Trnava a Bratislava

V prípade záujmu o úradný preklad ma kontaktujte telefonicky alebo mailom:

tel.č.: 0905 215 110

mail: info@francuzstinaslahkostou.sk

Cena/súdny preklad: 19,92 eur/strana

 Pri mojej práci prekladateľky sa opieram o tri piliere: odbornosť, skúsenosť a dôslednosť. 

https://www.uradnypreklad.com/francuzstina/uradne-preklady-francuzstina-trnava-buchelova/Vedeli ste, že...

Ma môžete kontaktovať kedykoľvek počas týždňa, vrátane víkendov a to telefonicky na 0905 215 110 alebo mailom na info@francuzstinaslahkostou.sk

Mám dlhoročné skúsenosti s prekladom a tlmočením. Moje skúsenosti sú garanciou, že preklad vám vyhotoví skutočný profesionál.

Nie som prekladateľská agentúra, to znamená, že cena za úradný preklad nebude navýšená a bude taká, ako ju určuje Vyhláška o odmenách znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, 491/2004 Z.z. a 218/2018 Z.z., teda 19,92 eur.