Jazykový koučing

Jazykový koučing je odborné sprevádzanie na tvojej ceste učenia sa jazykov.

Jazykový kouč nič nevnucuje, neprikazuje, nementoruje.

Vo svojej dlhoročnej praxi lektorky francúzštiny a slovenčiny som zistila, že učenie sa jazyka by malo byť personalizované, ušité na mieru každého individuálne. Neexistuje totiž jedna ideálna metóda pre každého, jedna zázračná učebnica, jeden vhodný prístup. Každý z nás je jedinečný, každému vyhovuje iný štýl učenia, každý má svoju vlastnú osobnosť a svoje vlastné kognitívne možnosti. Je preto nutné personalizovať metódy a prístupy učenia sa.

Ako jazyková koučka predstavím študentovi postupne rôzne metódy učenia sa, dostupné materiály (audio-vizuále, textové...) a on sám si z nich vyberie tie, ktoré mu najviac lahodia a pomocou ktorých sa bude efektívne učiť cudzí jazyk.

Stáva sa tak, že denne mám rozmanité hodiny s rozmanitými ľuďmi. A to je na jazykovom koučingu to fascinujúce.

Rozmanitosť, individuálny prístup a nesmierna variabilita a flexibilita.