Kto som, ako učím a prekladám

Francúzština je mojou vášňou i živobytím zároveň. Milujem ju od momentu, keď som ako dieťa po prvýkrát počula v televízii spievať Mireille Mathieu a opýtala som sa mami: "Mami, kto je tá krásna teta a čo je to za nádherný jazyk?" "Dani, to je francúzština, najkrajší jazyk na svete, no je veľmi ťažké sa ho naučiť." Už vtedy som asi mala rada výzvy, lebo som sa rozhodla, že veru ja ním raz budem plynulo rozprávať. A tak sa aj stalo.       

Francúzsky a slovenský jazyk som vyštudovala na Univerzite Komenského. Neskôr som si svoje vzdelanie rozšírila štúdiom odborného minima prekladateľa na Tlmočníckom ústave na Univerzity Konštantína filozofa  v Nitre. Odbornú skúšku prekladateľa som zložila na Tlmočníckom ústave Prešovskej univerzity v Prešove a bola som zapísaná do zoznamu znalcov, prekladateľov a  tlmočníkov MS SR.

Zručnosti učiť interaktívne a komunikatívne som získala na pedagogických stážach na Univerzite Stendhal de Grenoble a vo Francúzskom inštitúte v Bratislave.      

Francúzštinu a slovenčinu som učila v Gymnáziu Jána Hollého v Trnave. Neskôr som viedla všeobecné i odborné kurzy francúzštiny vo francúzskych spoločnostiach pôsobiacich v Trnavskom kraji. Časom som sa špecializovala a vediem/viedla som i špecializované kurzy určené pre lekárov, právnikov, špecialistov v logistike, vo výrobe. Vo francúzskom jazyku vediem i kurzy mäkkých zručností (asertívna komunikácia, prezentačné zručnosti, rozvoj emocionálnej inteligencie).                                                                                                                                                    

online kurzy francúzsky jazyk
online kurzy francúzsky jazyk

Spoznaj moje tváre

                         

kurzy francúzsky jazyk
kurzy francúzsky jazyk

Daniela lektorka


Milujem učenie, interakciu so študentmi, keď si vzájomne odovzdávame vedomosti, energiu a hodnoty. Učím interaktívne, komunikatívne a dynamicky. Som presvedčená, že medzi študentom a učiteľom musí vzniknúť dôvera, bez dôvery nemôžem nikoho nič naučiť. Dôležitá je aj atmosféra na našich hodinách, iba uvoľnený a slobodný žiak sa môže naplno ponoriť do prijímania nových zručností a vedomostí.

úradné preklady francúzsky jazyk
úradné preklady francúzsky jazyk

Daniela prekladateľka

ODBORNOSŤ                  SKÚSENOSŤ                DôSLEDNOSŤ
Som profesionálnou prekladateľkou z/do francúzskeho jazyka. Som tiež úradnou prekladateľkou zapísanou v zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov MS SR. Mám 18 ročné skúsenosti s prekladmi a tlmočeniami. Zameriavam sa na právnické a technické texty. Pri mojej práci prekladateľky sa opieram o tri piliere: odbornosť, skúsenosť a dôslednosť.